Vi på Pro Sentret vil at personer som selger sex skal oppleve å ha det samme rettsvernet som alle andre.


Når vi spør våre brukere om deres erfaringer med vold, svarer flertallet at dette utgjør en stor del av deres liv – å leve med vold har blitt en normal og forventet del av hverdagen.

Volden de opplever er grov. Ofte svært grov. Vi fotograferer bloduttredelser på halsen etter kvelningsforsøk, vi renser og stripser kuttskader og vi legger is på hevelser etter slag og spark. Vi tar i mot beretninger om drapsforsøk, gruppevoldtekter, kidnapping og flukt fra overgriper som innebærer å hoppe ut av vinduer og balkonger. Vi kjenner personer som er kastet ut av bil i fart, blitt brent på armene med sigaretter eller har blitt slått i ansiktet med en flaske mens hun gir oralsex.

I lys av dette fremstår det kun som tilfeldig at vi ikke ser flere tilfeller av vold med dødelig utfall. Vi forsøker alltid å hjelpe våre brukere videre til overgrepsmottak og til politiet. Dessverre er det så mange grunner til at de ikke orker det.

Gjennom kampanjen «Gatemoteguiden» ønsker vi å rette fokus på volden personer som selger sex blir utsatt for. Vi vil gi et innblikk i noen av de forhåndsregler og strategier som de må forholde seg til hver dag for å håndtere både utrygge situasjoner og utrygge personer. På tross av alle strategier, forbehold og forhåndsregler en tar, ligger likevel risikoen og utryggheten der. En kan aldri vite om personen du er alene med, plutselig endrer atferd eller premissene for avtalen.

I dagens situasjon vurderer mange sexselgere at kostnaden ved å søke hjelp og anmelde vold og overgrep er for stor. Årsakene kan være en mistillit til politi og myndighetspersoner basert på tidligere erfaringer fra Norge eller utlandet, på rykter i miljøet, en forventning om ikke å bli trodd eller frykt for represalier fra gjerningspersonen. Mange er også redd for å bli sendt ut av landet.

Vi på Pro Sentret vil at personer som selger sex skal oppleve å ha det samme rettsvernet som alle andre. Vi vil at de skal oppleve seg trygge, ivaretatt og anerkjent. Vi vil at deres stemmer skal bli tatt på alvor.

Krev at personer som selger sex får et likeverdig rettsvern i Norge ved å signere på forsiden! Tusen takk! Gatemoteguiden er utviklet uten budsjetter og ville vært umulig uten engasjert og dyktig hjelp fra flinke folk: Presentatør Guri Heli. Filmproduksjon og klipp av Molte. Lyd av plosiv.  Sminke av Charlotte Wold Jørgensen. Ide, konsept, styling og prosjektledese av Daughter.